Ćwiczenia

  1. W standardowej bibliotece języka C (identyfikowanej plikiem nagłówkowym stdio.h) występują funkcje do obsługi plików. Proszę zdefiniować klasę BinaryFile, stanowiącą obiektową fasadę dla wybranych funkcji obsługujących pliku na poziomie stdio.h. Specyfikacja zewnętrzna klasy BinaryFile. W fasadzie wykorzystywany ma być typ FILE, oraz funkcje biblioteczne: fopen, fclose, ftell, fseek, itd…