Ćwiczenia

Ćwiczenia wraz z przykładowymi rozwiązaniami — Python, Java

  1. Przeliczenia jednostek odległośći. Prosty program prezentujący operacje wejścia-wyjścia, wykorzystanie zmiennych, proste obliczenia, podstawową obsługę wyjątków try-except, try-catch.
  2. Analiza tętna spoczynkowego. Prosty program prezentujący wykorzystanie instrukcji if-else, if-elif-else, try-except, try-catch, while i break oraz do-while.
  3. Średnie spalanie. Program wyznacza średnie zużycie paliwa dla pewnego pojazdu na dystansie 100km. Wersja z kontrolą poprawności wprowadzanych danych zrealizowaną z wykorzystaniem iteracji, instrukcji warunkowych i obsługi wyjątków.
  4. „Za dużo, za mało”. Implementacja prostej gierki — program losuje liczbę z przedziału od 1 do 100, zadaniem użytkownika jest odgadnięcie tej liczby.
  5. Analiza serii pomiarów tętna. Program wczytuje zadaną liczbę pomiarów tetna, wyznacza wartość tętna minimalnego, maksymalnego i średniego. Zawiera wersję z kontrolą poprawności wprowadzanych danych zrealizowaną z wykorzystaniem iteracji, instrukcji warunkowych i obsługi wyjątków.