Podstawy: Java

Wybrane materiały do ćwiczeń z PP i JP w języku Java

Krótkie wprowadzenie do programowania w Javie.

Bloki ćwiczeniowe — zadania

  1. Pierwsze programy: definicje zmiennych, typy arytmetyczne, obsługa wejścia-wyjścia, obliczenia.
  2. Proste programy: instrukcje warunkowe, iteracyjne, obliczenia.
  3. Instrukcje iteracyjne: instrukcje do-while, while, for.
  4. Tablice jednowymiarowe. Definiowanie tablic o rozmiarze zaszytym w kodzie vs ustalanie rozmiaru w trakcie wykonania programu — krótka dyskusja.
  5. Proste funkcje. Jako uzupełnienie wykorzystanie funkcji, iteracji do-while oraz instrukcji switch do realizacji prostego menu konsolowego.
  6. Funkcje i tablice jednowymiarowe.
  7. Funkcje i tablice wielowymiarowe.
  8. Programowanie obiektowe — definiowanie klas, pola prywatne, metody dostępowe, konstruktory.
  9. Przetwarzanie plików tekstowych.
  10. Pliki binarne, pliki a serializacja.