Tablice

 1. Podwyżka. Proszę napisać program wczytujący ze strumienia wejściowego zarobki (liczby double) pracowników pewniej firmy. Zakładamy, że jest ich 10. Proszę „dać podwyżkę” świąteczną w wysokości 30% zarobku dla osób zarabiających do 1500zł, 20% osobom zarabiającym więcej niż 1500 a mniej niż 3000, oraz 10% osobom zarabiającym 3000zł i więcej. Proszę wypisać do strumienia wyjściowego zaktualizowane zarobki każdego pracownika, sumę zarobków wszystkich pracowników przed podwyżką, sumę zarobków po podwyżce oraz różnicę pomiędzy tymi wartościami.
 2. Promocja. W ramach przedświątecznych promocji pewien sklep elektroniczny obniża ceny swoich towarów. Promocja polega na tym, że towary o cenie wyższej niż cena średnia zmniejszane są o 10% a ceny towarów mniejsze od ceny średniej zwiększane są o 15%. Proszę napisać program, który zapyta użytkownika o liczbę towarów w promocji i wczyta ceny poszczególnych towarów. Następnie program ma wyświetlić tabelę cen towarów, w każdej linii ma zostać wyświetlona cena przed korektą, cena po korekcie, oraz na końcu linii znak + gdy cena została zwiększona, znak – gdy cena została zredukowana oraz znak * gdy cena nie została zmodyfikowana. Proszę zadbać o estetyczne sformatowanie tabeli. Pod zestawieniem cen ma być wyświetlona informacja określająca bilans promocji stanowiący różnicę pomiędzy sumą podwyżek cen a sumą obniżek cen.
 3. Odwracacz. Proszę napisać program tworzący tablicę 10 liczb całkowitych. Program ma:
  • wypełnić tablicę losowymi liczbami, wyświetlić jej zawartość;
  • odwrócić kolejność liczb w tablicy, wyświetlić jej zawartość.
 4. Wyszukiwacz. Proszę napisać program tworzący tablicę 10 liczb całkowitych. Program ma:
  • wypełnić tablicę losowymi liczbami z przedziały 1..10,
  • poprosić użytkownika o wprowadzenie dowolnej liczby całkowitej,
  • sprawdzić, czy liczba wprowadzona przez użytkownika występuje wśród losowych liczb zapisanych w tablicy, jeżeli tak jest, program ma wyświetlić informację o numerze elementu tablicy, którego wartość jest zgodna z wartością poszukiwaną.

  Uwaga, poszukiwana wartość może wystąpić w tablicy więcej niż raz.

 5. Maraton. W maratonie startuje pewna liczba biegaczy. Każdy biegacz otrzymuje numer startowy, numery są kolejnymi liczbami całkowitymi: 1, 2, 3, … N, gdzie N to liczba zapisanych biegaczy. Przed rozpoczęciem biegu liczba biegaczy jest znana. Należy napisać program wspomagający rejestrowanie biegaczy na mecie maratonu. Zakładamy, że osoby dyżurujące na mecie maratonu podają operatorowi komputera numery kolejnych biegaczy przekraczających linię mety. Po upłynięcie pewnego czasu lista biegaczy jest zamykana, rejestracja się kończy. Program ma zarejestrować kolejność biegaczy, oraz wyświetlić:
  • Listę wyników: lista numerów startowych biegaczy w kolejności wbiegania na metę. Pierwszy na liście jest numer startowy zawodnika pierwszego na mecie, drugi drugiego itd. Numery biegaczy, którzy nie zarejestrowali się na mecie są pomijane. Format: [kolejność na mecie]. [numer startowy].
   1. 345
   2. 12
   3. 412
   . . .
   
  • Listę uczestników: lista numerów startowych uporządkowana rosnąco uzupełniona o kolejność na mecie. W przypadku zawodników, którzy nie zarejestrowali się na mecie, należy wyświetlić informację „Nie ukończył”. Format: [numer startowy]. [kolejność na mecie|”Nie ukończył”].
   1. Nie ukończył
   2. 345
   3. 1
   4. Nie ukończył
   5. 23
   . . .
   

  Uwaga, program mam pytać o liczbę zapisanych biegaczy, wprowadzanie kolejności na mecie musi mieć możliwość zakończenia w dowolnym momencie (przed zameldowaniem się na mecie wszystkich zawodników).