Java proste dema: symulacja systemu alarmowego

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

class Czujnik
{
  public Czujnik(String id)
  {
    wlaczony = false;
    idCzujnika = id;
  }
  public void wlacz()
  {
    wlaczony = true;
    System.out.println("Czujnik zostal wlaczony");
  }
  public void wylacz()
  {
    wlaczony = false;
    System.out.println("Czujnik zostal wylaczony");
  }
  public boolean jestWlaczony()
  {
    return wlaczony;
  }
  public boolean jestAlarm()
  {
    return generatorAlarmu.nextBoolean();
  }
  public String podajId()
  {
    return idCzujnika;
  }
  private boolean wlaczony;
  private String idCzujnika;
  private static Random generatorAlarmu = new Random();
}

class SystemAlarmowy
{
  public void dodaj(Czujnik c)
  {
    czujniki.add(c);
  }
  public void pokazElementy()
  {
    System.out.println("Elementy systemu:");
    for(Czujnik c : czujniki)
      System.out.println(c.podajId());
  }
  public void wlacz()
  {
    for(Czujnik c : czujniki)
      c.wlacz();
  }
  public void wylacz()
  {
    for(Czujnik c : czujniki)
      c.wylacz();
  }
  public boolean jestAlarm()
  {
    for(Czujnik c : czujniki)
      if(c.jestWlaczony() && c.jestAlarm())
        return true;
    return false;
  }
  private ArrayList<Czujnik> czujniki = new ArrayList<>();
}
public class Main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    SystemAlarmowy system = new SystemAlarmowy();

    system.dodaj(new Czujnik("C01"));
    system.dodaj(new Czujnik("C02"));
    system.dodaj(new Czujnik("C03"));

    system.pokazElementy();
    system.wlacz();

    if(system.jestAlarm())
      System.out.println("Alarm!!!");
    else
      System.out.println("Brak alarmu");

    system.wylacz();
  }
}