Wykorzystanie instrukcji warunkowych i iteracyjnych

Ćwiczenia do indywidualnej realizacji

 1. Rok przestępny. Proszę napisać program wyliczającą liczbę całkowitą oznaczającą rok. Program ma sprawdzić, czy ten rok jest przestępny czy nie.
 2. Biblioteczny egzekutor. Proszę napisać program wyliczającą wartość kary za nieterminowe oddanie książki. Program pyta o liczbę dni opóźnienia (lbDni) oraz o kwotę kary za jednodniowe opóźnienie (zaDzien). Za opóźnienie do 15-u dni nalicza się karę w wysokości: zaDzien * lbDni
  Za opóźnienie od 16 do 30 nalicza się karę w wysokości takiej jak za 15 dni plus 150% opłaty za każdy dzień ponad 15. Za opóźnienie ponad 30 dni nalicza się karę w wysokości takiej jak za 30 dni plus 250% opłaty za każdy dzień ponad 30.
 3. Sumaryczny i średni dochód. Napisać program pozwalający na wyznaczane sumarycznego i średniego dochodu, opierając się na dochodach uzyskanych w kolejnych 12-stu miesiącach roku podatkowego. Program wczytuje ze strumienia wejściowego dochody z kolejnych 12-stu miesięcy, następnie wyznacza dochód sumaryczny i średni, oraz wyprowadza wyznaczone informacje do strumienia wyjściowego programu.
 4. Trening sprinterski. Napisać program przyspieszający ocenę treningów sprintera. Sprinter wielokrotnie pokonuje jednakowy dystans, jego czasy (wyrażone w sekundach) są notowane prze trenera. Po treningu zanotowane czasy są wpisywane do komputera. Liczba wprowadzanych czasów jest bliżej nieznana. Po wprowadzeniu wszystkich czasów program wyznacza następujące parametry: czas minimalny, czas maksymalny, czas średni. Czas jest liczba rzeczywistą, większą od zera. Można złożyć, że wprowadzenie zerowego czasu oznacza koniec wprowadzanej serii czasów.
 5. Statystyka ocen. Zakładamy, że grupa studencka liczy 15 osób. Proszę napisać program, który wczyta ocenę zaliczeniową każdego studenta (razem 15 liczb, każda z przedziału 2..5, inne oceny mają być ignorowane). Po wprowadzeniu ocen, program ma wyświetlić ilu studentów uzyskało 2-ki, 3-ki, 4-ki a ilu 5-ki.
 6. Meteorolog w domu i zagrodzie. Każdego dnia tygodnia meteorolog notuje odczyt temperatury. Po zgromadzeniu odczytów z 7-u dni dokonuje on analizy temperatur. Wyznacza temperaturę średnią, najniższą wśród dodatnich oraz najwyższą wśród ujemnych a także numery dni w których te temperatury wystąpiły. Proszę napisać program, który pozwoli na wczytanie siedmiu odczytów temperatur (liczby rzeczywiste) i wyznaczy:
  • temperaturę średnią,
  • najniższą wśród dodatnich oraz numer dnia w którym to nastąpiło,
  • najwyższą wśród ujemnych oraz numer dnia w którym to nastąpiło.

  Wartości te mają zostać wyprowadzone do strumienia wyjściowego programu. Można założyć, że temperatury nie będą większe niż 100 st. C i mniejsze niż -100 st. C. Dni numerujemy w taki sposób, że poniedziałek ma numer 1, wtorek nr 2 itd. Proszę tak napisać program, aby łatwo było zmieniać liczbę dni w kodzie programu.