C# proste dema: menu konsolowe

using System;

namespace ConsoleMenu
{
  class KontrolerWejscia
  {
    private void czekajNaDowolnyKlawisz()
    {
      Console.Write("\nNaciśnij dowolny klawisz by powrócić do menu....");
      Console.ReadKey(true);
    }
    private void pokazMenu()
    {
      Console.Write("\nWybierz akcję:\n1. Pierwsza\n2. Druga\n3. Trzecia\nESC Koniec\n>> ");
    }
    private void opcjaPierwsza()
    {
      Console.Clear();
      // Tu obsługa opcji pierwszej...
      czekajNaDowolnyKlawisz();
    }
    private void opcjaDruga()
    {
      Console.Clear();
      // Tu obsługa opcji drugiej...
      czekajNaDowolnyKlawisz();
    }
    private void opcjaTrzecia()
    {
      Console.Clear();
      // Tu obsługa opcji trzeciej...
      czekajNaDowolnyKlawisz();
    }
    public void dzialaj()
    {
      ConsoleKeyInfo info;
      for (; ; )
      {
        Console.Clear();
        pokazMenu();
        info = Console.ReadKey();
        if (info.Key == ConsoleKey.Escape)
          break;
        switch (info.Key)
        {
          case ConsoleKey.D1:
            opcjaPierwsza();
            break;
          case ConsoleKey.D2:
            opcjaDruga();
            break;
          case ConsoleKey.D3:
            opcjaTrzecia();
            break;
        }
      }
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      KontrolerWejscia kontroler = new KontrolerWejscia();
      kontroler.dzialaj();
    }
  }
}