Przegląd pliku w postaci szesnastkowej

Program wyświetla zawartość pliku w trybie szesnastkowo-tekstowym. Prezentuje obsługę parametrów wywołania programu, operacje na plikach w trybie binarnym oraz wykorzystanie funkcji formatowanego wyjścia printf.

Program pobiera nazwę pliku z linii poleceń, jeżeli nie ma nazwy w linii poleceń, program pyta o tę nazwę użytkownika. Do przetwarzania pliku wykorzystano odczyt blokowy. Program stanowi uzupełnienie wykładu z programowania w językach C/C++. Koncepcja przetwarzania plików przedstawiona została tutaj.

Do pobrania wersja źródłowa pliku (hex_view.c).

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>

/* Liczba linii na jednej stronie - ekranie */
#define PAGE_LENGTH 24

/* Liczba znaków odczytywanych do bufora - tyle znaków będzie w pojedynczej
  linii na stronie, najpierw w postaci HEX, potem ASCII */
#define BUFFER_LEN 19

char * read_string(char * buffer, size_t buffer_len)
{
 // Funkcja fgets pozwala zabezpieczyć się przed
 // przepełnieniem bufora, stosujemy zamiast funkcji gets.
 // Funkcja ta jednak pozostawia znak '\n' na końcu linii,
 // trzeba go usunąć. Można posłużyć się długością łańcucha
 // i manipulować indeksami, ja wolę poszukać czy nadmiarowy
 // znak występuje i przyciąć łańcuch na jego pozycji
 char * new_line_char;
 fgets(buffer, buffer_len - 2, stdin);
 if((new_line_char = strchr(buffer, '\n')) != 0)
  *new_line_char = '\0';
 return buffer;
}

int main(int argc, char *args[] )
{
  char  file_name[ 256 ];      /* Bufor na nazwę pliku */
  FILE * file;            /* Wskaźnik plikowy */
  int in_chars;            /* Liczba znaków odczytanych z pliku
                     przy pojedynczym odczycie */
  unsigned char buffer[ BUFFER_LEN ]; /* Bufor na odczytywane znaki */
  int lines = 0;           /* Licznik linii "zapełnianych" na
                     ekranie */
  int i = 0;             /* Zmienna sterująca iteracji */

  if(argc == 1) /* Czy nazwa pliku występuje w linii polecen? */
  {
   printf("Enter a filename: "); /* Zapytaj o nazwę pliku */
   read_string(file_name, 256);  /* Wczytaj nazwę pliku */
  }
  else
   strcpy(file_name, args[ 1 ]); /* Pobierz nazwę pliku z tablicy parametrów */
  if((file = fopen( file_name, "rb")) == NULL)
  {
   printf("Sorry, can't open \"%s\" press Enter...", file_name);
   (void)getchar(); /* Czekanie na Enter */
   return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Odczytuj kolejne bloki, zapamiętaj w zmiennej in_chars ile wczytano
   znaków za każdym razem. Jeżeli wczytano < 0 to wystąpił koniec pliku */
  while((in_chars = fread(buffer, 1, BUFFER_LEN, file)) > 0)
  {
   /* Wyświetl zawartość bufora szesnastkowo, na dwóch pozycjach,
   z wiodącym zerem, dużymi literami - specyfikacja %02X */
   for(i = 0; i < BUFFER_LEN; i++)
     if(i < in_chars)
      printf("%02X ", buffer[i]);
     else /* Gdy w buforze jest mniej znaków, zwykle ostatni odczyt z pliku */
      printf("  "); 

   printf("| "); /* Separator części szesnastkowej od ASCII */
   /* Wyświetla bufor jako ASCII o ile można, jeżeli nie,
     to wyswietla '.' */
   for(i = 0; i < in_chars; i++)
     printf("%c", isprint(buffer[ i ]) ? buffer[i] : '.');
   putchar('\n');
   if((++lines % PAGE_LENGTH) == 0) /* Czy ekran zapełniony? */
   {
    printf( "---- Press Enter for more ---" );
    (void)getchar(); /* Czekanie na Enter */
   }
  }
  fclose(file); /* Zamykamy plik */
  return EXIT_SUCCESS;
}