Java: definiowanie tablic

W przypadku gdy znana jest z góry liczba elementów tablicy, można jej rozmiar zdefiniować z wykorzystaniem stałej (w Javie zmienna final):

final int LB_ELEMENTOW = 10;
double [] tab = new double[ LB_ELEMENTOW ];

Operacje przetwarzające tablice mogą wykorzystywać zdefiniowaną stałą:

for( int i = 0; i < LB_ELEMENTOW; ++i )
  tab[ i ] = -1;

Elastyczniejszym rozwiązaniem jest jednak wykorzystanie możliwości oferowanych praz język Java:

for( int i = 0; i < tab.length; ++i )
  tab[ i ] = -1;

Język Java zawiera mutację instrukcji for (nazywaną często foreach), pozwalającą na krótsze zapisywanie iteracji. Zamiast:

for( int i = 0; i < t.length; ++i )
  System.out.println( t[ i ] );

można napisać:

for( int d: t )
  System.out.println( d );

Uwaga: dla dla tablic, których elementy są typów prostych, modyfikacja zmiennej zdefiniowanej w instrukcji for dotyczyć będzie kopii wartości odpowiedniego elementu tablicy. Dlatego poniższy kod nie będzie działał, przypisanie wartości -1 będzie dotyczyło zmiennej d a nie odpowiedniego elementu tablicy.

for( double d: tab )
   d = -1;

Gdy liczba elementów tablicy ustalana jest na etapie wykonanie programu, definiujemy rozmiar tablicy z wykorzystaniem zmiennej:

int lbElementow;
do
{
  System.out.print( "Podaj liczbę elementów: " );
  lbElementow = wejscie.nextInt();
  if( lbElementow < 1 )
    System.out.println( "Tablica musi mieć przynajmniej jeden element" );
}
while( lbElementow < 1 );

double [] tab = new double[ lbElementow ];

Operacje przetwarzające tablice mogą wykorzystywać zdefiniowaną zmienną lub udogodnienia języka Java:

for( int i = 0; i < lbElementow; ++i )
  tab[ i ] = -1;
for( int i = 0; i < tab.length; ++i )
  tab[ i ] = -1;

Uwaga: wykorzystanie w iteracji stałej lub zmiennej wydaje się mniej elastyczne od pozostałych dwóch rozwiązań. Należy pamiętać jednak, że istnieją języki (np. C) w których nie ma udogodnień związanych z przetwarzaniem tablic oferowanych przez język Java.