Java proste dema: menu konsolowe

import java.util.Scanner;

class KontrolerWejscia
{
  private int wczytajNumerOpcji()
  {
    int wybor = wejscie.nextInt();
    wejscie.nextLine();
    return wybor;
  }
  private void czekajNaEnter()
  {
    System.out.print("Nacisnij Enter by powrocic do menu...");
    wejscie.nextLine();
  }
  private void pokazMenu()
  {
    System.out.print("\nWybierz akcje:\n1. Pierwsza\n2. Druga\n3. Trzecia\n0. Koniec\n>> ");
  }
  private void opcjaPierwsza()
  {
    System.out.println("Opcja pierwsza");
    // Tu obsługa opcji pierwszej
    czekajNaEnter();
  }
  private void opcjaDruga()
  {
    System.out.println("Opcja druga");
    // Tu obsługa opcji drugiej
    czekajNaEnter();
  }
  private void opcjaTrzecia()
  {
    System.out.println("Opcja trzecia");
    // Tu obsługa opcji trzeciej
    czekajNaEnter();
  }
  public void dzialaj()
  {
    int wybor;
    for(;;)
    {
      pokazMenu();
      wybor = wczytajNumerOpcji();
      if(wybor == 0)
        break;
      switch (wybor)
      {
        case 1:
          opcjaPierwsza();
          break;
        case 2:
          opcjaDruga();
          break;
        case 3:
          opcjaTrzecia();
          break;
      }
    }
  }
  private Scanner wejscie = new Scanner(System.in);
}

public class Main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    KontrolerWejscia kontroler = new KontrolerWejscia();
    kontroler.dzialaj();
  }
}