Proste programy

Ćwiczenia do indywidualnej realizacji

Uwaga, w przypadku wykorzystywania środowiska pozwalającego na obejrzenie wyników działania zakończonego programu (np. Java i NetBeans, C++ i CodeBlocks) występujące w zadaniach zalecenia odnoście zatrzymania programu i oczekiwania na klawisz Enter można pominąć.

  1. Napisać program wyliczający pole trójkąta — program wczytuje wysokość h, podstawę a (są to dowolne liczby rzeczywiste), oblicza pole (P=(a*h)/2) i wyświetla wynik. Zakładamy, że długości a i h są wyrażone w centymetrach, wynik ma być wyrażony w metrach kw.. Program powinien na samym początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyniku — do czasu naciśnięcia klawisza Enter.
  2. Napisać program wyliczający pole koła oraz kwadratu na nim opisanego — program wczytuje promień r (to dowolna liczba rzeczywista), oblicza pole (P=π*r2), długość boku kwadratu opisanego na takim okręgu, oraz jego pole (P=a2, gdzie a to bok kwadratu) i wyświetla te wyniki. Program powinien na samym początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyniku — do czasu naciśnięcia klawisza Enter.
  3. Cena brutto to cena netto powiększona o pewien podatek, wyrażony procentowo. Jeżeli coś kosztuje netto 100zł, a kwota podatku to 23%, cena brutto wynosi 123zł. Napisać program, który wyznaczy cenę brutto na podstawie ceny netto oraz podatku wyrażonego procentowo — program wczytuje cenę netto, podatek wyrażony procentowo (są to dowolne liczby rzeczywiste) i wyświetla wynik. Program powinien na samym początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyniku — do czasu naciśnięcia klawisza Enter.
  4. Wynagrodzenie pewnego pracownika to liczba przepracowanych godzin przemnożona przez stawkę godzinową. Napisać program, który wyznaczy wynagrodzenie pracownika po wczytaniu liczby przepracowanych godzin oraz stawki (są to dowolne liczby rzeczywiste). Dodatkowo program ma wyznaczyć, ile pracownik zarobił na dniówkę, zakładając, że pracuje zawsze, równo 8 godzin. Program powinien na samym początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyników — do czasu naciśnięcia klawisza Enter.
  5. Szybkostrzelność teoretyczna karabinka automatycznego AK (Automat Kałasznikowa) wynosi 600strzałów/minutę. Magazynek karabinka mieści 30 naboi. Napisać program, który wczyta wyrażony w sekundach czas (dowolna liczba całkowita) trwania ognia ciągłego, prowadzonego z takiego karabinka. Ćwiczeniem programu jest wyznaczyć liczbę magazynków, które trzeba by wymienić, aby strzelać ogniem ciągłym przez wprowadzony czas. Program powinien na samym początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyniku— do czasu naciśnięcia klawisza Enter.
  6. Proszę napisać program wczytujący moc wyrażoną w koniach mechanicznych (ang. hpm — horsepower metric) i przeliczający wczytaną wartość na kilowaty (kW) oraz na jednostkę zwaną angielskim koniem parowym (ang. hp — horsepower).
  7. Proszę napisać program wczytujący temperaturę wyrażona w stopniach Celsjusza przeliczający wczytaną wartość na skalę Kelwina i Fahrenheita.
  8. Proszę napisać program wczytujący kwotę w złotówkach i przeliczający wczytaną wartość na jej odpowiednik w dolarach, euro, rupiach i frankach szwajcarskie. Kwota może być liczbą rzeczywistą, wynik powinien być wyświetlany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przeliczniki walut są stałymi zapisanymi w programie, zmiana kursu wymaga rekompilacji programu.