C# proste dema: symulacja systemu alarmowego

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace Czujniki01
{
  class Czujnik
  {
    public Czujnik()
    {
      id = "Nienazwany";
      wlaczony = false;
    }
    public Czujnik(string n)
    {
      id = n;
      wlaczony = false;
    }
    public void wlacz()
    {
      wlaczony = true;
      Console.WriteLine(id + ": włączony");
    }
    public void wylacz()
    {
      wlaczony = false;
      Console.WriteLine(id + ": wyłączony");
    }
    public bool jestWlaczony()
    {
      return wlaczony;
    }
    public bool jestAlarm()
    {
      return gen.Next(2) == 1;
    }
    public string podajID()
    {
      return id;
    }
    private string id;
    private bool wlaczony;
    static private Random gen = new Random();
  }

  class SystemAlarmowy
  {
    public void dodaj(Czujnik czujnik)
    {
      czujniki.Add(czujnik);
    }
    public void pokazElementy()
    {
      Console.WriteLine("Aktualna zwartość systemu:");
      foreach (Czujnik czujnik in czujniki)
        Console.WriteLine(czujnik.podajID());
    }
    public void wlacz()
    {
      foreach (Czujnik czujnik in czujniki)
        czujnik.wlacz();
    }
    public void wylacz()
    {
      foreach (Czujnik czujnik in czujniki)
        czujnik.wylacz();
    }
    public bool jestAlarm()
    {
      bool wykrytoAlarm = false;
      foreach (Czujnik czujnik in czujniki)
        if (czujnik.jestWlaczony() && czujnik.jestAlarm())
        {
          Console.WriteLine("Alarm na czujniku: " + czujnik.podajID());
          wykrytoAlarm = true;
        }
      return wykrytoAlarm;

    }

    private ArrayList czujniki = new ArrayList();
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SystemAlarmowy systemDomowy = new SystemAlarmowy();
      Console.WriteLine("System alarmowy - aplikacja sterująca");

      systemDomowy.dodaj(new Czujnik("C01"));
      systemDomowy.dodaj(new Czujnik("C02"));
      systemDomowy.dodaj(new Czujnik("C03"));
      systemDomowy.pokazElementy();

      Console.WriteLine("\nWłącznie systemu");
      systemDomowy.wlacz();

      Console.Write("\nNacisnij dowolny klawisz by rozpocząć monitoring");
      Console.ReadKey();

      for (;;)
      {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("Nacisnij ESC by zakończyć monitorowanie");
        if (systemDomowy.jestAlarm())
          Console.WriteLine("System zgłosił alarm!!!");
        if (Console.KeyAvailable)
        {
          ConsoleKeyInfo info;
          info = Console.ReadKey(true);
          if (info.Key == ConsoleKey.Escape)
            break;
        }
        Thread.Sleep(500);
      }
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("\nWyłącznie systemu");
      systemDomowy.wylacz();

      Console.Write("\nNaciśnij dowolny klawisz by zakończyć program");
      Console.ReadKey();

    }
  }
}