Pliki binarne, pliki a serializacja obiektów

  1. Proszę pobrać program demonstrujący wykorzystanie klasy RandomAccessFile do obsługi plików binarnych liczb typu int i double. Do zrobienia obsługa opcji 8, 10 i 11.
  2. Można pobrać przykład ilustrujący wykorzystanie: tablicy obiektów, plików tekstowych (BufferedReader, BufferedWriter), plików binarnych (RandomAccessFile), plików obiektów (ObjectInputStrea, ObjectOutputStream), klas StringTokenizer, StringBuilder, funkcji String.split. Proszę się zapoznać z kodem, poeksperymentować, omówione zagadnienia są stałym elementem zadań egzaminacyjnych JP UŚ, 1 semestr.

Dodatkowo

  1. Przydatne informacje na temat serializacji, przedstawione klarownie i konkretne.