Java proste dema: Dekorator

W języku HTML każdy fragment tekstu może być na różne sposoby „otagowany”, czyli otoczony odpowiednimi znacznikami. Przedstawiony niżej program pozwala użytkownikowi na wprowadzenie jednolinijkowego tekstu, a potem pozwala na dowolne i wielokrotne „otagowanie” go znacznikami em, strong, mark. Program wykorzystuje wzorzec Dekorator. Java 14 z powodu wykorzystania -> w instrukcji switch.

import java.util.Scanner;

abstract class HTMLTag {
  abstract public String getTag();
}

class PlainText extends HTMLTag {
  public PlainText(String text) {
    this.text = text;
  }
  public String getTag() {
    return text;
  }
  private String text;
}

class HTMLDecorator extends HTMLTag {
  public HTMLDecorator(HTMLTag tagToDecorate) {
    decorated = tagToDecorate;
  }
  public String getTag()
  {
    return decorated.getTag();
  }
  private HTMLTag decorated;
}

class EmDecorator extends HTMLDecorator {
  public EmDecorator(HTMLTag tagToDecorate) {
    super(tagToDecorate);
  }
  public String getTag() {
    return "<em>" + super.getTag() + "</em>";
  }
}

class StrongDecorator extends HTMLDecorator {
  public StrongDecorator(HTMLTag tagToDecorate) {
    super(tagToDecorate);
  }
  public String getTag() {
    return "<strong>" + super.getTag() + "</strong>";
  }
}

class MarkDecorator extends HTMLDecorator {
  public MarkDecorator(HTMLTag tagToDecorate) {
    super(tagToDecorate);
  }
  public String getTag() {
    return "<mark>" + super.getTag() + "</mark>";
  }
}

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    char userChoice;

    print("Podaj tekst: ");
    HTMLTag tag = new PlainText(input.nextLine());
    do {
      print("\nWybierz czym otagowac:");
      print("\n1. em\n2. strong\n3. mark\n0. Koniec\n>> ");
      userChoice = readChar();
      switch(userChoice) {
        case '1' -> tag = new EmDecorator(tag);
        case '2' -> tag = new StrongDecorator(tag);
        case '3' -> tag = new MarkDecorator(tag);
      }
      print(tag.getTag());
    } while(userChoice != '0');
  }
  static void print(String s) {
    System.out.print(s);
  }
  static char readChar() {
    String line = input.nextLine();
    return line.isEmpty() ? ' ' : line.charAt(0);
  }
  static Scanner input = new Scanner(System.in);	
}